BEN SI TENG INDUSTRIAL CO. LTD.

Glass horizontal washing machine